RetailLab

Den operative – Regionssjef, fieldmanager, distrikssjef eller driftssjef

Den operative driftsrollen er sammen med kjedelederrollen kjedens mest utsatte posisjon. Lange arbeidsdager, ofte svært mange reisedøgn og mye tid borte fra nærmeste familie er alle faktorer som gjør driftsrollen krevende og sårbar. En drifts- og regionsleder som arbeider alene over tid vil tillegge seg forskjellige vaner, oppleve selvstendighet og frihet, men også ensomhet og vil være både effektiv og ineffektiv alt etter hvilken kjerneferdigheter han eller hun besitter.

Anders tilbyr både skreddersydd 1-til-1 oppfølging av drifts- og regionsledere og RetailLab, et utviklingsrom som støtter driftsteamet i å løfte seg selv til det neste nivået av lederskap, kommunikasjon og samhandling.

Et samarbeid (team og 1-til-1) med Anders fokuserer på:

• Utfordringer/tematikk som ligger tett på arbeidshverdagen (driftsmøter, engasjere butikkledere, kommunikasjon).

• Trening på og anvendelse av kjerneferdigheter i coachende ledelse.

• Samtaler om kritiske aspekter ved drift og driftsrollen (teamdialog).

• Selvevaluering og arbeid med seg selv i driftsrollen.

• Etablere/bygge videre på teamets verdier og kultur.

• Se seg selv utenfra, bli utfordret, lære av hverandre og fasilitatorer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *