Referanser

Fra kurs om forskjellighet og personlig effektivitet i Sapatos

  • ”Det var en overraskende innfallsvinkel i forhold til tidligere kurs jeg har vært på”
  • ”Spennende potensiale når materiellet du har gitt oss begynner å praktiseres”.
  • ”Bra at man kan sitte å reflektere å jobbe med stoffet og diskutere det”
  • ”Enkelt og informativt om viktige ting”
  • ”Konkret info. Bra bruk av bilder og info. God energi i rommet”
  • ”Synes det traff veldig bra, lærer å se annerledes på mennesker, både privat og i jobbsituasjon”
  • ”At jeg lærte en del om meg selv, og kollegaene mine. Og jeg lærte at man er forskjellig og hvordan man snakker med forskjellige typer”
  • ”Anders var engasjert, kunne stoffet. Lyttet til oss også. Motiverende!”
  • ”Fint at det ikke bare var snakk, men også jobbing og samtaler. Alle fikk engasjert seg”
  • ”Åpnet for nye tanker og bevissthet”

Tilbakemeldinger fra deltagende butikksjefer.

 

Sapatos – lederdagen

Dagen med Anders ga oss skikkelig verdi for pengene. Butikksjefene snakker fortsatt om Anders og hva dagen ga dem med hensyn til praktiske tips og viktige refleksjoner. Jeg kan på det varmeste anbefale kurs og nærtrening med Anders. – Martin Kirknes, Driftssjef Sapatos

 

Fra nærtrening i personlig effektivitet og individuell ledelse i Specsavers

I would absolutely recommend going through this program. I believe this would give better insights into the personal motivation and help accept the differences in others. I found it very educating and it has really made me think about who I am and how I communicate with others.

This has been an incredibly exiting day with a lot of learnings. To go through personal values and how that shapes me in my everyday life was really interesting. The fact that both of us partners had the chance to go through this was incredibly positive, and can certainly help us achieve better cooperation and success. This is a program I truly recommend!

Comments from participating partners

 Stine Rakknes, Area Manager Jack and Jones at Bestseller Retail Europe AS

Anders is always very structured and has a coaching style of working which makes him a asset to all teams. He is very good at asking the right questions and by that unlocking the hidden potential in whom ever he is working with at the time. I found him to be highly motivational and inspiring and will therefor give him my best recommendations.

Richard Owens – Director of Retail Operations, Specsavers

Anders is an exceptional coach and one of those people in business you meet occasionally who are what I would call a ‘game changer’. His ability to challenge the way you think about and approach your business and how you lead your team generates new and innovative ways to take your business forward. Anders will give you a renewed sense of confidence to make those decisions that will really drive your business.

Christer Folke Westlund, Partner og daglig leder

For meg har Anders har vært en kreativ og lønnsom sparringspartner. Han har vært pådriver for både samhold og salgsvekst og han fikk alle til tro på seg selv, sine oppgaver og hjalp oss til å yte vårt beste. Målsettingene vi jobbet mot var ambisiøse uten å bli useriøse og det økonomiske utbyttet av samarbeidet vårt har vært stort. Takk!

Terje Sirnes, Partner og daglig leder, Specsavers Optikk Sarpsborg

Anders har en unik evne til å se ting utenfra. Han stiller de riktige spørsmålene som starter de gode tankeprosessene.

Ada Jacobsen, Daglig leder og Commercial Consultant, Piruett

Samarbeidet med Anders har virkelig utfordret og ekspandert hva jeg ser på som oppnåelig for meg i min rolle. Vi har utforsket mine drivkrefter og mine ”blind spots”, noe som har være både utfordrende og ekstremt lærerikt. Dette arbeidet og denne bevisstgjøringen har gjort at jeg kommer til å nå målene mine langt tidligere enn jeg ellers ville. Jeg tar nå økt ansvar for egen progresjon, jeg tør å sette høyere mål og er mer skikket til å ta de riktige beslutningene. Jeg anbefaler et coachingsamarbeid med Anders Hov på det sterkeste.

Martin Stave, Daglig leder og gründer, Intrepidus

For de som ønsker å utvikle seg selv, skape fremdrift rundt egen person og forretningsvirksomhet kan jeg trygt anbefale et samarbeid med Anders. Prosessen og samtalene var svært utviklende og har muliggjort realiseringen både på forretningsmessig og personlig plan. Anders turte også å dra meg igjennom de ”ubehagelige” sidene som man ofte skyver litt til siden, for å gjøre meg mer kjent med meg selv og dermed klargjøre mål og oppnåelse av disse. Takk Anders!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *