Fasilitator

Et fokusert kjedeleder med et effektivt driftsteam med dyktige drifts- og regionsledere spiller en avgjørende rolle i kampen om kundene, salgsvolumet og en optimal markedsposisjon. Et driftsteam med en sterk kultur og som spiller hverandre og butikklederne gode er en uvurderlig motor for gjennomføringen av kjedens initiativer. Dette er min filosofi.

 

 

Andersen

Allerede som 21-åring begynte Anders i Norgesgruppens flaggskip-kjede Matvarehuset Ultra og startet sin karriere som Assisterende Varehussjef på Ultra Asker med operativt ansvar for 70 medarbeidere og en omsetning på 100 millioner. Noen få år senere flyttet han seg videre til Norges største matvarehus, Ultra Bryn og hadde operativt ansvar for 200 ansatte og 300 millioner i omsetning. Hans retail operations-erfaring omfatter blant annet en ansettelser, oppsigelser, korreks/advarsler, medarbeidersamtaler, prestasjonsheving og prosjektansvar.

Anders ble som 27-åring hentet til Specsavers Norway AS som kjedens første retailer i Norden og Operational Manager i selskapet. Anders var sentral i arbeidet med å forvandle kjeden fra å være en markedsføringsstyrt kjede til en retailorientert kjede. En sentral del av rollen som Retail Operational Manager, og senere Performance Coach, har vært å sikre lønnsomhet og vekst i en faglig rettet bransje. I tillegg til tett oppfølging av kjedens 70 butikker omfatter hans erfaring blant annet utvikling av håndbøker, kurs og akademi, kjedesamlinger, seminarer, nasjonale salgskonkurranser, konseptutvikling, konfliktmegling/håndtering og spesielt utvikling av Beat the Competition-planer og strategier.

Skjermbilde 2015-06-04 09.43.33

Kundene som samarbeider med Anders beskriver ham som en faglig kompetent retailer og en dyktig og profesjonell coach med en egen evne til å være tilstede i samtalen og i samarbeidet. Han har en fasinerende evne til å være i øyeblikket samtidig som han ser sammenhengene og hjelper kunden å se fremover.

Sammen med Anders omgjør kunden sine tanker og visjoner til konkrete handlinger og resultater. Han er ikke redd  for å gå høyt, lavt, dypt og kreativt og Anders hjelper kunden til å finne nye perspektiver der de setter seg selv i  bevegelse mot sitt mål

Anders har bred ledererfaring innen norsk handel og har tidligere arbeidet som operativ leder, Performance Consultant og kjedeutvikler med særskilt fokus på å skape økonomisk vekst, kundetilfredshet, og sterke menneskelige relasjoner i kjedeleddet.

Han har sin Executive Management Bachelorgrad i coaching og endringsledelse fra Handelshøyskolen BI med fordypning i indre drivkrefter  og aktiv lytting. Anders er også tidligere utdannet Trade and Retail Associate ved Norges Varehandelshøyskole (NVH).

I tillegg til akademisk bakgrunn har Anders sin utdanning i profesjonell coaching fra CTI og er internasjonal sertifisert som Co-Active coach (CPCC) fra Coaches Training Institute (CTI). Han er i tillegg sertifisert instruktør i personlighetsverktøyet  Jungiansk Type Indikator (JTI). Som profesjonell coach er Anders medlem av International Coach Federation Global (ICF) og ICF chapter Norge, holder en ACC-sertifisering og følger deres etiske retningslinjer og øvrige standarder for den profesjonelle delen av bransjen. Anders er også styremedlem og markedsansvarlig i foreningen for Co-Active coacher i Norge.

Faglige verktøy og virkemidler som ligger til grunn for coaching og utviklingsprogram med Anders er: NNI dialogprosess, Co-Active Coaching, Jungs Type Indikator, Signaturstyrker (M. Seligman), oppmerksomhetsbasert sosial teknologi og etablert lederteori med vekt på moderne endringsledelse og transformasjonsledelse.

Anders innehar i tillegg verv som Konfliktmekler i Konfliktrådet.

Er du nysgjerrig på hva Anders kan gjøre for deg eller din bedrift, ta kontakt. Anders har base i Oslo, men har oppdrag over hele landet.

Skjermbilde 2015-06-11 22.27.05

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *