Lederkommentaren: 6 globale brudd som gir den innovative lederen et episk forsprang!


Før var det Handelshøyskolen BI som gjaldt når du skulle skape bedre resultater. En grei-nok-videreutdanning som ga ny inspirasjon og mer kunnskap.

Så var det mental trening og profesjonell coaching – som fortsatt muliggjør dyp individuell utvikling og rå resultater.

Men hva bringer fremtiden?

Her er 6 globale problemer – det er ikke utfordringer – det er regelrette problemer, som hvis erkjennes, gir deg en unik mulighet til å hente ut enda mer av deg selv og det latente potensialet hos dem du leder. Under kan du lese mitt forsøk på å knytte sammen globale utfordringer og daglige drift i norsk varehandel.

 

1. Det økologiske bruddet: Neida, jeg snakker ikke om Debio-godkjent mat. Det er snakk om hvordan forbrukstakten vår er 1,5 ganger planetens ressurser. Du er kanskje kjent med den store biedøden, som fører til matplantenes død, eller forurensningen i Nigeriadeltaet, som dreper livet i havet?

Hvordan er dette relevant for deg som kjedeleder eller regionsleder? På et strategisk plan så handler det om etikk, logistikk og være i forkant for å sikre enda bedre marginer. På driftsnivået handler det om hvordan kjedeleder og regionsleder istandsetter betjeningen i avdelingene å møte kunder med stadig større krav, men hvor de gamle “salgsstratgiene” og kundebehandlingsprinsippene mister sin effekt.

2. Inntektsforskjellene: 1% av verdens befolkning eier til sammen mer enn de nedereste 90%. Vi nordmenn befinner oss i den øverste 10%-ern.

Hvordan er dette relevant for deg som kjedeleder eller regionsleder? Børge Nilssen i Norsk Franchise sa det godt på et frokostseminar på OHF her forleden dag. “Det finnes to type mennesker, de bevisste og de ubevisste”. En stadig større del av befolkningen og kjedens kundegrunnlag blir mer bevisste og derfor mer selektive i sin pengebruk. Der det før var nok å konkurrere med din nærmeste konkurrent, konkurrerer du nå om feriepengebudsjettet og din del av lommeboken.

Kjedeleder og regionsleder trenger derfor å jobbe med egen bevissthet når det kommer til sin kommunikasjon med butikkene, både på intranett, men også i møtet med butikkledere og medarbeidere ansikt-til-ansikt.  

3. Det finansielle bruddet: Visste du at reell internasjonal handel kun står for 1,4% at verdens totale verdiskapning? Resten står det finansielle maskineriet for. Før eksisterte bankene som support for den reelle økonomien (bedrifter etc.)., nå er det nærmest en motsatt realitet.

Finnes det kontanter i kassaapparatene dine om 3 år? Har vi butikker om 5 år? Slike spørsmål blir stadig viktigere å stille seg som kjedeleder, og som Einstein sa; utfordringene våre kan ikke løses med det samme tankegodset som skapte dem. Det blir derfor svært viktig med mental trening; rettere sagt nullstillingsevne og få tak i de viktigste tankene, og evne å kommunisere dem og bygge på dem sammen som et team. 

Skjermbilde 2015-05-31 14.35.20Scharmer, Carl Otto. Leading from an emerging future, Massachusetts Institute of Tech. – Sloan School of management.

4. Den teknologiske berg og dalbanen: Det skjer fantastisk mye spennende og nyttig på den teknologiske fronten. Fra små robotsonder som suser rundt i kroppen og diagnostiserer sykdom til det litt mindre nyttige (?) “tenkende kjøleskapet”. Teknologiske quick-fixes skaper også relasjonell avstand, og dype mennesklige behov som anerkjennelse og følelsen av mening.

Har dette noe og si for deg som leder på kort sikt, ja. Lengre sikt: Ja. En klok kjedeleder sa en gang; alt er relasjoner. En satsning på relasjonelle ferdigheter som lytting, mental selvledelse og genuin og coachende nysgjerrighet blir viktigere enn noen sinne.

5. Lederskapslammelsen. Hvorfor skaper organisasjoner resultater som ingen ønsker seg? Hvorfor går gjennomtrekket på medarbeidere opp, og den organiske veksten ned? Eller kanskje du er heldigere? Og det øker på alle fronter? Hva er bak neste sving? Scharmer fremholder at kontinuerlig effektivisering og sentralisering skaper for stor avstand mellom beslutningstakere og de som skal gjennomføre ledelsens visjon og strategi.

Har dette noe og si for deg som leder på kort sikt, ja. Lengre sikt: Ja. Det er fort gjort å tenke strukturelt når vi tenker butikkoppfølging. Strukturell tenkning spår jeg at kommer til å bli den største hemskoen for norske kjeder i fremtiden. Kjedeledere og regionsledere må tenke annerledes på oppfølging, både på innhold og frekvens. Gjennom å tenke nytt, bli enda mer effektive i sin fjernledelse samt prioritere knallhardt på besøkene, kan RL virkelig løfte inntjeningen. 

6. Komsumentboblen: Inntil et visst nivå så blir du både gladere og lykkeligere av mer penger og materialistiske goder, men etter $8000 dollar (globalt snitt) eller NOK700 000 mister pengene sin effekt på helse og velbehag. Økt konsum utover dette skaper en motsatt fattigdomseffekt, ting virker mer meningsløst og gir mindre reell nytelse.

Har dette noe og si for deg som leder på kort sikt, ja. Lengre sikt: Ja. Enda råere kundeopplevelser. Visste du at 56% av kundene dine belager seg på mobilen i butikk for å foreta selve kjøpsbeslutningen. Dette innebærer intet mindre en behovet for å revolusjonere hvordan butikkledere og medarbeidere ser på seg selv. Her spiller kjedens regionsledere og kjedeakademi en kritisk rolle i å istandsette seg selv og butikkpersonale i å besitte og bruke helt andre kompetanser enn tidligere. 

Mobilbruk i butikk

 

Man-Confused-ScratchingHead-bw-3000px

 

Klør du deg i hodet? Hvordan skal du forholde deg til dette?

Det letteste er å glemme det, for lite av det er synlig og er gang ikke å finne på agendaen hos de gode lederne.

Det er her innovasjonen kommer inn.

Din evne til å innovere deg selv og skape praktiske handlingsplaner på bakgrunn av de seks bruddene.

Dette vil gi deg et unikt forsprang. Hvorfor? Fordi tiltak forankret i fremtidens behov er det eneste som kan vinne fremtiden. Ved å la deg inspirere av disse seks globale bruddene vil du levere til dine kunder og ansatte det alle megatrender forteller oss at vi ønsker oss: tillit, et ekte engasjement og en opplevelse av mening.

Alt annet blir vedlikehold og brannslukking.

Så hva vil det kreve av deg?

 

Anders i RetailLAB støtter kjedeledere, kjedeteam og operative regionsledere med å skape resultater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *