Norsk Franchise Forum åpner dører – God kommunikasjon, grunnlaget for å overleve!

Leder og primus motor i Norsk Franchise Forum – Børge Nilssen – inviterte nylig til frokostseminar i Oslo Handelstands ærverdige lokaler på Karl Johan. Innholdet var ikke uventet interessant og tiltalende for de fleste, men at opplegget var lagt opp som en interaktiv dialog/paneldebatt ga helt klart gjenklang hos de mange oppmøtte. Særlig spennende ble dette formatet[…]