Vet du hvor mange av kundene dine som bruker mobilen i butikk?


Jeg hadde gleden av å møte Morten Rynning i AIspot i dag. En fantastisk fremtidstenker som virkelig drar opp de store linjene for norsk varehandel. Han kunne fortelle meg at 42% av kundene dine bruker mobilen fysisk i butikk. De sjekker ikke sms, men bruker den til informasjonshenting og kjøpsbeslutning (56% av kundene belager seg på mobilbruk for å fatte kjøpsbeslutningen).

Hvilken effekt har dette på kundetilfredsheten i butikk?

Mest sannsynlig punger kjeden ut alt for mye i lønnskostnader ift. ROI. For hva blir butikklederen og butikkmedarbeiderens kritiske rolle når kunden gjør mesteparten av jobben selv?

Dette er et av de viktigste spørsmålene en kjedeleder kan stille seg.

Roller må omdefineres

Fremtidens kjeder og markedsvinnerne er de som gjør den mest gjennomtenkte og helhetlige teknologiske satsningen OG hjelper sine ledere og medarbeidere å omstille seg fra logistikkmedarbeidere og “gammeldagse” selgere til relasjonsbyggere og genuint oppriktige kommunikatører.

Maksimal effekt + riktig tidsbruk = lønnsom vekst 

Det starter med ledelsen, enten ledelsen defineres som kjedeleder eller regionsleder. Butikklederne er og blir opptatt av hva lederen sin er opptatt av. Fremtidens markedsvinnere vil i stor grad bestå av de lederne som besitter høy endringskompetanse og kommuniserer fra et oppriktig positivt menneskesyn.

Fordi genuin oppriktighet og nysgjerrighet overfor kunden og dens behov er ikke noe du gjør – det er hvem du er.

Mvh Anders

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *