Bransjeglidning i praksis – Retail Operations Forum


 

Jeg husker da jeg satt på skolebenken på Norges Varehandelshøyskole – den gangen den lå på Skøyen, og Jan Ivar Fredriksen predikerte bransjeglidning som det neste store. Jammen meg fikk han ikke rett, og det har tatt uante former og er i kontinuerlig endring.

12. juni var det duket for en annen type bransjeglidning. Vi samlet representanter fra driftsapparatet til norske varehandelskjeder på Hillern Gård for å diskutere fremtidens lederskap og fokusområder i norsk varehandel.

Høyst vanlige og ”ubehagelige” sannheter ble løftet frem og diskutert – alt fra hva som får en driftssjef til å kjøre seg fast i lite hensiktsmessige vaner til hvordan et balansert driftsfokus kan åpne opp for nye muligheter

Et spesielt hett tema var hvordan de forskjellige kjedene i Norge motiverer sine butikker, butikkledere og driftsapparat til resultatforbedring og hvordan noen metoder til og med skaper motsatt effekt – nemlig resultatforringelse.

Et annet tema var skillet vi ser mellom to generasjoner kjedeledere og driftspersonell – de som har bygd opp kjedene gjennom 80-, 90- og 2000-tallet og de som ”nå” skal bygge kjedene videre. Her er det en mengde vesentlige problemstillinger som foreløpig befinner seg godt plassert i blindsonen til norske kjedeledere og styrer.

rof

Drifts- og regionsledernee avsluttet dagen på Hillern Gård med gruppevise dialoger for så å lande på fire kjernefokus for suksess og resultater i fremtiden – som igjen danner agendaen for høstens Retail Ops. Forum og som i tillegg ga grunnlag for individuelle refleksjoner og handlingsfokus.

45Grader støtter handelskjeder i å holde laserfokus og sikre resultater. Vi skaper økt innsikt og handlekraft hos avgjørende nøkkelpersoner i kjedeleddet, det operative driftapparatet og i utvalgte varehus. Les mer om Retail Forum her og muligheten for å skape en egen kjedespesifikk arena for prestasjonsforbedring.

Vi har 4 plasser ledige til høstens forum som består av to møter og julelunch.

Disse fire plassene er kostnadsfrie og er forbeholdt deg som er i en reisende driftsstilling og som tar kontakt med Anders (Tlf. 48231331) eller som kommer anbefalt fra eksisterende medlemmer.

Vel møtt!

 

Mvh Anders

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *