En driftssjefs erkjennelse – når lokomotivet mister sine lokførere

Som jeg skrev om her, så står enhver kjede i vekst overfor lederskapslammelsen. Lederskapslammelsen inntreffer når kjedens ønske om vekst og kostnadskontroll overskygger kjedens underliggende behov for å stå samlet – last og brast – alle mann, i kampen mot nye og innovative konkurrenter, de globale kjempene og ikke minst – internetthandelen. Dette er spesielt typisk i faglig[…]

Retailkommentaren: Fra faghandel til retaildrift & når kirken etablerer seg på senteret

Når kirken flytter inn i de beste lokalene på storsenteret Jeg har lenge vært en trofast lytter av Radioresepsjonen på Nrk P3/P13 – og når de her forleden dag kjørte på med sin sedvanelige satire og harsellerte med kirkens behov for store landområder for kirkeetbalering – var det faktisk ikke overraskende at Tore Sagen foreslo[…]