Ekstraordinære forbedringsprosesser for norske og internasjonale handelskjeder

Et operativt konkurransefortrinn

RetailLab er resultatsikring i praksis. RetailLab utfordrer og utvikler regionslederteamet og kjedens butikkledere og skaper den bevisstheten og endringskompetansen som trengs for at kjeden skal lykkes det neste tiåret. Forbedringstanker, ikke gjørelister. Mental ro og overblikk, ikke stress. Tilrettelegge for kjøp, ikke salg. Forbedringsteam, ikke regioner. Mestringsfølelse og stolthet tilbake i norsk handel
RetailLab

Et treningsprogram for kjedens driftsteam med fokus på konkrete driftsutfordringer og kjerneferdighetene som øker kvaliteten på samarbeid og butikkoppfølging.

Forretningspartnerskap

For kjedelederen som ønsker et sterk partnerskap kjennetegnet av solid erfaring, innsiktsfulle samtaler og økt kvalitet i styre og kjede.

Landeveisstøtte

Partnerskap mellom Anders Hov og regionslederen (eller sentrale butikkledere). 1-til-1 driftsstøtte med profesjonell coaching. Jevnlig oppfølging med fokus på drift, prestasjoner og mentalt fokus.

Kontinuerlig forbedring

En kostnadseffektiv måte å tenke resultatutvikling på. Laserfokus på å avdekke og fjerne suksessbarrierer, implementere beste praksis og ansvarliggjøring butikkledere og regionsledere.

Les hva kjedeledere og deltakere sier om RetailLab

Les mer her..

Hvorfor RetailLab?

Fordi enten må du satse på kjedens driftsteam eller så må du legge det ned. Et driftsteam som det glemte mellomleddet bremser veskten i kjeden.
RetailLab er høykvalitets driftsmøter i regionsteam og kjedeteam og er en prosess for resultatsikring og teamutvikling i norsk og internasjonal varehandel.
RetailLab
er forbedring
og trening
i praksis.
RetailLab
er effektiv
drift v. 2.0

Regionslederne har en av kjedens mest utsatte posisjoner med stor reiseaktivitet og uten en fast tilhørighet. Regionslederen kjenner seg ofte i skvis mellom kjedekontor og butikk, og regionslederens mandat står ofte ubrukt på grunn av autopilot eller uvaner. Regionslederen har gjennom sin operative tilstedeværelse ofte ”monopol på sannheten” om butikkene og kjedens andre avdelinger er prisgitt informasjonen som regionslederen har/deler.

Kjedens driftsteam er en kostbar rolle og representerer et stort økonomisk potensial. I de fleste kjeder hersker det imidlertid en uklarhet om den faktiske gevinsten ved drifsrollen.

RetailLab er et skreddersydd utviklingsprogram for mer effektiv deling, økt samhold i teamet og mer målrettet bruk av beste praksis. RetailLab har laserfokus på operative problemstillinger og kjerneferdighetene for økt endringsdyktighet og kommunikasjon. RetailLab er for kjeden som ønsker større grad av ansvarliggjøring, felleskap og delingskultur i sitt driftsteam.

 • Resetter mentalt fokus

  Samkjører retning og skaper endringsdyktige ledere

 • Butikken er viktigst

  Løfter butikken og butikklederens plass i lederens bevissthet

 • Mer effektfull oppfølging

  Økt ROI og mer virkningsfull fjernledelse

 • Trening + ansvarlighet

  Kontinuerlig forbedring og forpliktelse

Sagt om..

Menneskene i RetailLab

Retailperspektiver

Ta kontakt